Verify Customer

Ponieważ odbiorcy mieli problem ze zrozumieniem idei funkcjonowania widgetu Verify Customer, właściciel usługi postanowił zrealizować film na ten temat. Ponieważ usługa ma charakter informatyczny, zdecydowano się na film animowany. Celem było maksymalne uproszczenie procesu, schematyzacja i proste wytłumaczenie działania widgetu potencjalnym klientom.

W związku z oczekiwaniami zastosowaliśmy najprostszy schemat barwny (biel i czerń), uzupełniony o kolory związane z samą aplikacją. Spójność plastyczna została podkreślona jednolitym charakterem animacji we wszystkich slajdach.

Po akceptacji warstwy wizualnej i scenariusza, przygotowane zostało nagranie lektorskie, które stanowiło kręgosłup filmu. Zgodnie z jego rytmem została zrealizowana animacja. Film został umieszczony na [stronie] klienta.