Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne

Ogólnopolskie Centrum Interwencyjne to organizacja zajmująca się prewencją i zwalczaniem objawów mobbingu w miejscach pracy. Konieczne było stworzenie silnego i mocnego wizerunku, jako organizacji mającej pomagać pracownikom w kłopotach. Równolegle, istotnym czynnikiem było budowanie zaufania, ponieważ zjawisko mobbingu często powiązane jest z poczuciem zastraszenia bądź wstydu.

Regularne kształty hexagonów miały określać równowagę, którą można odzyskać współpracując z OCI, a ich miękkie ruchy sugerują, że wspólna praca nad problemem przejdzie gładko i pomyślnie.